Visualització de contingut web

Prestació del servei

  • Àrea de Prestació Conjunta de València
    • ORDRE 9/2018, de 29 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'Àrea de Prestació Conjunta de València. (Suspesa de vigència per Acte de 31 d'octubre de 2018 del TSJ-CV, SECC 4 SALA CONTENCIÓS)
    • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis a l'Àrea de Prestació Conjunta de València per a l'any 2019, i s'aprova el calendari per als dies festius.
  • Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant
    • ORDRE de 6 de setembre de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport per la qual es regula el sistema de dies de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l'Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant.
    • RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual s'estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers amb automòbils de turisme en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant per a l'any 2019.