Visualització de contingut web

Prestació del servei

 • Àrea de Prestació Conjunta de València

  • ORDRE 1/2019, de 27 de novembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l'àrea de prestació conjunta de València.
  • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis a l'Àrea de Prestació Conjunta de València per a l'any 2019, i s'aprova el calendari per als dies festius.
  • RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València per a l'any 2020, i s'aprova el calendari dels dies festius. (Tindrà efectes des del 6 de gener de 2020).

 

 • Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant

  • ORDRE de 6 de setembre de 1999, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport per la qual es regula el sistema de dies de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l'Àrea de Prestació Conjunta d'Alacant.
  • RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual s'estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers amb automòbils de turisme en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant per a l'any 2019.
  • RESOLUCIÓ de 4 de novembre, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme, en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant per a l'any 2019.