Taxis - Normativa

Normativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ORDEN 9/2017, de 17 d'octubre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es fixen les tarifes dels serveis interurbans de transport públic discrecional de persones en automòbils de turisme a la Comunitat Valenciana.

 

  • ORDEN 10/2018, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regulen les tarifes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'àrea de prestació conjunta de València.

 

  • ORDRE 2/2019, de 27 de novembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'àrea de prestació conjunta de València.

 

  • CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 2/2019, de 27 de novembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones amb vehicles automòbils de menys de nou places, de l'àrea de prestació conjunta de València.

 

  • ORDRE 3/2019, d'11 de desembre, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es regulen les tarifes urbanes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l'àrea de prestació conjunta d'Alacant.