Juntes arbitrals - Composició i funcions

Cada junta arbitral del transport de la Comunitat Valenciana està composta per un president, un secretari i per un vocal provincial per cada un dels sectors següents: mercaderies, carregadors i usuaris.

Composició de la Junta Arbitral de Transports d'Alacant
Presidenta Dª Encarnación Guijarro Jordán
Secretària Dª Carolina Casal Asensio
Secretària suplent Mª José Terol Alcolea
Vocal per les empreses carregadores D. Miguel García Navarro
Sr. Andrés Sevilla Castellano
Vocal per les associacions d'usuaris

D. Cecilio Nieto Cánovas

D. Enrique Pérez Sánchez

Dª Ángela Martínez Martínez

Vocal per les empreses de transport i d'activitats auxiliars i complementàries D. Francisco Ortiz Gutiérrez
D.Juan Ramón Jordá Pascual
Vocal per les empreses de transport de viatgers

D. Francisco Limorte Guillén

Dª Antonia Navarro Rebollo

   
Composició de la Junta Arbitral de Transports de Castelló
President Dª Teresa Gras Huerta
Secretària Dª Rosa Salvador Salvador
Vocal per les empreses carregadores Dº Victoria Rubio Calduch
Vocal per les empreses de transport D. Ignacio Riu Marquéz
Vocal per les empreses de transport de viatgers Dª  Mercedes Cuevas Julve
Vocal per les associacions d'usuaris

D. Enric Pallarés i Portolés

D. Juan Carlos Insca Agustina

   
Composició de la Junta Arbitral de Transports de València
President D. Pedro Luis García de Torres
Secretària Dª Mariluz Valencia Valencia
Vocal per les empreses carregadores

D. Carlos Virosque Verdú

Dª. Marta Rubio Garrigues

Vocal per les empreses de transport

Dª. Aurora Costa Vicente

Dª. Anna Caballero Costa

Vocal per les associacions d'usuaris

D. Francisco Rodríguez Baixauli

Dª. Laura Ribera Francés

Vocal per les empreses de transport de viatgers D. José Joaquín Tarazaga López

 

Dades de contacte de les Juntes Arbitrals de Transports
Dirección
Teléfono/Fax E mail

Alacant

 

Conselleria de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

 

Av. Aguilera, 1-6º

03007 Alicante

 

Tel.

96 593 84 40

 

 

jat_alicante@gva.es

Castelló de la Plana

 

Conselleria de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

 

Av. del Mar, 16

12003 Castellón de la Plana

 

Tel.

96 433 37 31

 

 

jat_castellon@gva.es

Valencia

 

Conselleria de Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Ciutat Administrativa 9 d'octubre

Torre 1

C/ de la Democràcia, 77 (abans C/ Castán Tobeñas)

46018 València

 

 

Tel.

961 208 316

 

 

jat_valencia@gva.es