Competència professional per al transport - Normativa