Visualització de contingut web

Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran exclusivament de forma telemàtica.

La presentació telemàtica podrà realitzar-se en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en la URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes). Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, del DNI electrònic, o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat.

(Article Segon, punt 2, de la Resolució de 17 de setembre de 2018. DOGV 26/09/2018).

- - -

IMPORTANT: NO s'ha de realitzar prèviament el pagament de la taxa, ja que aquest està integrat dins del procediment d'inscripció telemàtica.

- - -

 

Concepte Tràmit
Consellers de seguretat  
TECG - Designació de conseller de seguretat Informació del tràmit al web del PROP