Visualització de contingut web

Certificat de conductor de països no pertanyents a la Unió Europea - Termini i lloc de la sol·licitud

Este certificat es pot sol·licitar a partir del dia 1 de febrer del 2003 en els Servicis Territorials de Transport de la província on l'empresa tinga residenciada la corresponent autorització. La sol·licitud la realitzarà l'empresa per a la que treballe el conductor que requerisca este certificat.