Visualització de contingut web

Certificat de conductor de països no pertanyents a la Unió Europea - Duració

El certificat tindrà validesa en tant es complisquen les condicions que van donar lloc a la seua expedició (termini de validesa del permís de conducció, baixa de l'empresa etc) i fins a un termini de màxim de dos anys.