Targeta acreditativa de la vigència del CAP del conductor - Renovació

Cada vegada que un conductor acredite haver superat un curs complet de formació contínua, l'òrgan competent, amb la comprovació prèvia que el seu permís de conducció es troba vigent, li expedirà una nova targeta de qualificació, que substituirà l'anterior i el període de validesa màxim d'esta serà, així mateix, als cinc anys següents a la data en què hagueren conclòs les preceptives 35 hores de formació.