Cursos de formació - Lloc en què s'impartirà la formació

Cualificació inicial

Els aspirants a l'obtenció del certificat d'aptitud professional d'un estat membre de la Unió Europea podran tindre la qualificació inicial a Espanya si tenen ací la residència habitual. Els aspirants nacionals d'un tercer país que realitzen la seua activitat en una empresa establida a Espanya o als que s'haja expedit una autorització de residència permanent o de residència temporal i treball a Espanya podran obtindre, així mateix, la qualificació inicial a Espanya.

 

Formació contínua
 

Els aspirants que tinguen la residència habitual o treballen a Espanya podran seguir ací la formació contínua.