Visualització de contingut web

Requisits dels centres de formació - Disposar dels vehicles que resulten necessaris per a la realització de les pràctiques

  • Permís circulació en vigor.
  • Fitxa d'inspecció tècnica en vigor.
  • Relació de vehicles (Acrobat Reader 89Kb).
  • Quan el sol·licitant no dispose per si mateix d'estos vehicles, haurà de presentar justificació documental d'haver concertat la utilització dels vehicles amb algun organisme, empresa o entitat que sí que dispose d'estos.

Si es realitzaren pràctiques de conducció en vies obertes a la circulació general, sense que el conductor siga titular del permís de conducció corresponent, el vehicle utilitzat haurà de complir els requisits establits a estos efectes en l'annex VII del Reglament General de Conductors, aprovat per

Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, els quals, bàsicament, es xifren a estar dotats de dobles comandaments de fre, accelerador i embragatge.