Visualització de contingut web

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ al DECRET 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

EXÁMENES EN MATERIA DE TRANSPORTES

SUSPENSIÓ DE L'EXÁMEN DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (*CAP) PREVIST PER Al DIA 4 D'ABRIL DE 2020 A LA COMUNITAT VALENCIANA   ...

Exàmens en matèria de transports

Resultados de las pruebas del 8 de febrero de 2020

Exámens en matèria de transports

Plantilles amb les respostes correctes

TAXI - Àrees de Prestació Conjunta de la Provincia de Valencia.

Autoritzacions temporals d'ampliació d'àmbits de prestació del servei.

Exámens en matèria de transports

Distribució d'admesos per aules

TAXI - Àrea de Prestació Conjunta de La Safor

Autorització especial en ocasió de la celebració dels carnestoltes de Pego.

¡¡ AVÍS PER A LES PROVES DE TAXI DEL 8 DE FEBRER !!

TARIFES VIGENTS PER A l'EXAMEN DEL 8 DE FEBRER

Exàmens en matèria de transports

Certificat d'Aptitud Professional CAP - dissabte 8 de febrer de 2020

Mostrant 1 - 10 de 114 resultats
Articles per pàgina 10
de 12