Visualització de contingut web

Presentació

La Direcció general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat exerceix les competències en matèria de planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport i gestió de la xarxa de transport i mobilitat metropolitana.

Per al desenvolupament d'aquestes competències, es troba la Sotsdirecció General de Transport, a la qual li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua depencia, que són:
 

  • Servei de Gestió del Transport Públic
  • Servei de Gestió i Ordenació del Transport


ENLLAÇ al DECRET 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

ENLLAÇ al DECRET 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

novetats

NOTA INFORMATIVA

Instal·lació de sistemes de seguretat en Taxis ...

EXÀMENS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

SUSPENSIÓ DE LES PROVES EN MATÈRIA DE TRANSPORTS PREVISTES PER Al DIA 30 DE MAIG DE 2020 Resolució de 09-04-2020 de la Directora General...

EXÁMENES EN MATERIA DE TRANSPORTES

SUSPENSIÓ DE L'EXÁMEN DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (*CAP) PREVIST PER Al DIA 4 D'ABRIL DE 2020 A LA COMUNITAT VALENCIANA   ...

Exàmens en matèria de transports

Resultados de las pruebas del 8 de febrero de 2020

Exámens en matèria de transports

Plantilles amb les respostes correctes

TAXI - Àrees de Prestació Conjunta de la Provincia de Valencia.

Autoritzacions temporals d'ampliació d'àmbits de prestació del servei.

Exámens en matèria de transports

Distribució d'admesos per aules

TAXI - Àrea de Prestació Conjunta de La Safor

Autorització especial en ocasió de la celebració dels carnestoltes de Pego.

Mostrant 1 - 10 de 116 resultats
Articles per pàgina 10
de 12