Visualització de contingut web

Estadístiques - Pesca

Pesca

 

  Pesca
  Moluscos (miles Tm) Crustáceos (miles Tm) Peces (miles Tm) Total (miles Tm) Valor 1ª venta (millones de €)
1.996 162,383 53,392 972,436 1.188,211 4,74094136
1.997 175,356 90,284 587,992 853,632 3,85690842
1.998 199,026 158,888 487,984 845,898 4,02694414
1.999 156,914 163,467 537,826 858,207 4,50414493
2.000 178,491 157,514 649,322 985,327 4,99295210
2.001 175,055 142,658 1.015,649 1.333,361 6,84236878
2.002 154,958 111,116 536,146 802,218 5,74711925
2.003 170,487 158,843 645,730 975,058 6,67726182
2.004 216,419 138,077 895,084 1.249,578 7,60911729