PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I INFRAESTRUCTURA VERDA

Visualització de contingut web

Des de les Carreteres

 

Des de les carreteres

La imatge que perceben els valencians del seu entorn és el qual s'albira fonamentalment des de les carreteres. Per tant, és prioritari la millora de la imatge que obtenim des dels vials més transitats a través de normativa i actuacions de millora paisatgística.
La cura del paisatge vist des de les carreteres té una gran importància econòmica. L'ocultació d'un paisatge de valor, la degradació d'espais confrontants a vials, el caos generat per teixits urbans desestructurats genera processos que dificulten la implantació d'activitats econòmiques competitives que pretenen oferir una imatge singular i diferenciada i devaluen els valors del territori valencià.
La Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge està redactant el Pla que identifica les àrees vistes des de les principals carreteres i les classifica en 4 categories d'acord a la seua visibilitat. L'objectiu és preservar els paisatges de major valor que es perceben des d'elles i definir normes d'integració paisatgística dels usos i activitats que s'implanten en aquestes conques visuals.