Visualització de contingut web

Pla de millora visual dels accessos als municipis

Entrada a un nucli urbà

   Plan de mejora visual de los accesos a los municipios

   Els accessos als nuclis urbans és la primera impressió que un visitant té d'un lloc i l'Estudi Visual ha demostrat que aquests espais són habitualment enclavaments on se solen produir escenaris desordenats i caòtics. La millora de la seua imatge és clau per a la millora de la qualitat paisatgística dels nuclis urbans valencians. 

   Des de la Direcció General de Territori i Paisatge s'aborda el tractament dels accessos als nucli urbà a través de la subvenció a municipis per a la redacció de programes de millora d'imatge urbana i l'elaboració d'una guia de bones pràctiques que il·lustra maneres d'actuar en aquests espais clau per a la imatge dels municipis .

   Els espais més vulnerables visualment corresponen amb les entrades i eixides als nuclis urbans. Aquests llocs acostumen a ser objecte de la implantació de nombrosos artefactes que degraden el paisatge i bloquegen les vistes de major valor.

   La guia de bones pràctiques arreplegarà tipologies d'intervenció paisatgística amb l'objecte de millorar el paisatge urbà. Diferents exemples desenvolupats des de la iniciativa local serviran de referent per a exemplificar actuacions en entrades a nuclis urbans.