Visualització de contingut web

Integració en el paisatge de les àrees industrials

Entorn industrial rehabilitat

   Integració en el paisatge de les àrees industrials

   Els nuclis de caràcter industrial són els principals nodes de l'activitat econòmica de la nostra regió, només el sector industrial genera el 16% del PIB de la Comunitat. La qualitat ambiental i paisatgística dels entorns industrials repercuteix directament en la capacitat d'atraure nova inversió de l'exterior i en la imatge de les empreses assentades en territori valencià. 

   L´integració en el paisatge i l'adequada ordenació dels espais verds i de l'arquitectura industrial transmet la imatge de qualitat d'una empresa i fomenta la implantació de noves iniciatives i la inversió de capital estranger en el nostre territori.

   L'activitat industrial genera el 16 % del PIB de la Comunitat Valenciana, no obstant això la superfície de sòl industrial i terciari no arriba al 1% del territori valencià. Els nuclis industrials es converteixen en els nodes de major dinamisme del nostre territori i són un recurs econòmic de primer ordre que és necessari compatibilitzar amb la resta de recursos del paisatge.

   Des de la Direcció general de Territori i Paisatge i en col·laboració amb el SEPIVA s'està treballant en diferents propostes de localització de nuclis industrials, al mateix temps que es redacta una guia metodològica per a la integració paisatgística de nous polígons industrials i àrees logístiques.

   Els nuclis de caràcter industrial precisen d'una millora paisatgística. Aquests representen els ambients menys valorats visualment per la població. Les intervencions de millora en imatge urbana i la planificació dels nous polígons industrials i àrees logístiques és clau per a la potenciació d'aquests entorns. Les empreses cerquen emplaçaments d'alta qualitat paisatgística que afavorisquen la qualitat de vida de les persones que desenvolupen allí desenvolupen la seua activitat laboral.