Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de València: Corredor del Riu Turia, Horta, Albufera i Mar Mediterrani

Riu Túria

   Infraestructura Verda de l´Àrea Metropolitana de València: Corredor del Riu Túria, Horta, Albufera i Mar Mediterrani

     La Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de València és una proposta integral de connexió, protecció i gestió dels quatre grans paisatges existents: L'Albufera i els seus arrossars, el Riu Turia i els seus boscos mediterranis, l'Horta històrica de la Vega del Turia i el Mar Mediterrani i les seues platges. 

   L'Àrea Metropolitana de València, amb quasi 2.000.000 d'habitants, és un territori d'excel·lència mediambiental i paisatgística, per la convergència de 4 grans paisatges de diferent naturalesa: el Litoral Mediterrani, el Parc Natural de l'Albufera, el Parc Natural del Riu Turia i el territori d'Horta que envolta a la ciutat de València. 

   Aquest Pla possibilitarà la protecció i connexió dels quatre paisatges que caracteritzen la Plana de València i afavorirà l'ús públic i l'accessibilitat de la població a aquests espais a través d'una xarxa de connexions verdes que posaran en contacte els entorns urbans amb els espais agrícoles, culturals i naturals més pròxims.

   Un dels objectius d'aquest pla és potenciar la competitivitat econòmica de l'Àrea Metropolitana de València per mitjà de la preservació i posada en valor dels seus recursos paisatgístics, l'adequada ubicació i planificació de noves activitats o usos en el territori i la integració paisatgística dels mateixos.