Gran Parc Metropolità d'Alacant: Corredor Riu Monnegre - Riu Serpis

Proposta per al pantà de Tibi (Alacant)

   Gran Parc Metropolità d'Alacant: Corredor Riu Monnegre - Riu Serpis

  Aquest Gran Parc enllaçarà els paisatges més valuosos de l'Àrea Metropolitana d'Alacant amb els paratges de muntanya de l'interior, de gran valor ecològic i cultural, a través d'una xarxa de corredors verds adaptats a la circulació per als vianants i ciclista per al gaudi dels ciutadans. Els Rius Monnegre i Serpis conformaran els eixos vertebradors d'aquesta infraestructura verda.    

   En el parc es desenvoluparan un conjunt d'actuacions destinades a consolidar una estructura territorial ecològica més estable d'espais naturals connectats i a facilitar l'accés al paisatge i el seu ús públic recreatiu, entre elles:

   Connexió dels espais que gaudeixen ja amb algun grau de protecció per a establir una xarxa més àmplia i interconnectada de paisatges valuosos que naix en el sud, en l'entorn d'Alacant, i s'estén cap al nord pels corredors del Riu Monnegre i el Riu Serpis. 

   Desenvolupament d'una xarxa contínua de recorreguts per als vianants al costat dels corredors fluvials i de carril bici entorn dels espais naturals i culturals com el pantà de Tibi, i de connexió amb els municipis de l'interior en la Foia de Castalla (Castalla, Ibi, Onill), amb la Serra del Maigmó i el Mirador Balcó d'Alacant, i amb els municipis de Sant Vicent del Raspeig, Alacant, Mutxamel, Sant Joan d´Alacant, El Campello i Agost.

   Disseny de zones recreatives, àrees de descans amb ombra, i miradors que permeten contemplar la diversitat i singularitat dels paisatges del Parc. Es regularà l'ús públic compatible amb els valors del territori.