Visualització de contingut web

Des de l'AVE

Via d'alta velocitat

   Des de L´AVE

   L´AVE conformarà un nou corredor que travessarà tota la Comunitat Valenciana i que es preveu que siga utilitzat per 5 milions d'usuaris a l'any. En l'actualitat es desenvolupa un curós estudi de les visuals des de l'AVE per a establir els paisatges que mereixen atenció especial. 

   Els espais travessats per les noves línies de ferrocarril d'alta velocitat mostraran nous paisatges que no són accessibles visualment avui dia per a la majoria de la població. Aquests trajectes es poden convertir en la imatge cuidada d'un territori singular de qualitat. 

   La discució que genera la implantació d'aquesta infraestructura en el territori es pot aprofitar com una oportunitat d'evidenciar els valors paisatgístics de la Comunitat Valenciana. Per a això s'ha impulsat un estudi de la visibilitat des de les línies de l'AU per a conèixer el potencial escènic que es pot arribar a desenvolupar.

   L'estudi delimita les zones més visibles de l'AVE València-Madrid, Alacant-Madrid i València-Castelló-Barcelona. Aquestes àrees sensibles seran catalogades i classificades en funció de la realitat territorial de cadascuna d'elles. En últim terme, es determinaran objectius de qualitat paisatgística a partir dels quals es prioritzarà la intervenció en àrees concretes.