Visualització de contingut web

Cercador per tipus d'actuació

Les diferents línies generals d´intervenció que es recullen en el manual són les següents:

 Millora de la capacitat funcional: 

Millora del comportament general de la travessia des del punt de vista exclusiu de la funcionalitat en relació amb el trànsit motoritzat..

 Ordenació del transport:
Actuacions realitzades amb la finalitat de, des del punt de vista de la infraestructura viària, dignificar i potenciar l'ús del transport públic com a alternativa sostenible al vehicle. Bàsicament, inclouen la construcció i/o adequació de les parades d'autobús.
 
 Ordenació de l´entorn:
Humanitzar la travessia mitjançant l'increment de la seua qualitat urbana i integració mediambiental.
 
 Porta d´entrada:
Aplicació d'una o diverses solucions combinades orientades a establir un clar canvi d'escenari entre les zones interurbana i urbana.
 
 Millora de l´itinerari per als vianants i/o ciclista:
Millora de les condicions de mobilitat tant de vianants com de ciclistes, tant en la trama urbana com singularment en interurbana.
 
 Moderació de la velocitat:
Millora de les condicions del calmat del trànsit al llarg del tram d'actuació.
 
 Augment de la permeabilitat per als vianants:
Proporcionar al vianant una millor mobilitat en la travessia, a força de reduir l'efecte barrera que genera la infraestructura.
 
 Itineraris accessibles:
Integració de les persones amb diversitat funcional en l'ús dels itineraris per als vianants.