Cabecera movilidad

El Servici de Mobilitat Urbana es va crear el 18 de setembre de 2015. El seu objetiu principal és impulsar la mobilitat sostenible a la Comunitat; açò és, el dret dels ciutadans a triar formes de desplaçar-se respectuoses amb la seua salut i la seua seguretat, adaptades als límits físics i ambientals de la ciutat, que fomenten l'ús dels modes de transport més eficients, que garantisquen l'accessibilitat de tots en temps i en costs raonables i que permeten el creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini.

Novetats

Publicación DOGV Aprobación del Plan de Movilidad de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

    DOGV_Resolución de 26 de abril de 2019, del Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la...

Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible

 Animamos a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a que suscriban el "Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y...