Seguretat viària

Nom Data de publicació
Anàlisi d’accidentalitat
Mapes d'accidentalitat
Taules de dades
Evolució de l'accidentalitat 2003-2017 20/07/2018
2015_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 10/05/2016
2016_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 27/07/2017
2016_Resum executiu de Seguretat Viària 27/07/2017
2017_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 25/04/2019
2017_Resum executiu de Seguretat Viària 25/04/2019
2018_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 19/11/2019
Guies i recomanacions
Recomanacions per a la millora de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2003-2004)
Reductors de velocitat i passos reductors de vianants
Guia per a la redacció de l'annex de seguretat viària 05/05/2014
Marginals de carreteres (del pla de seguretat viària 2003-2004) 05/05/2014
Pàgines grogues de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2013-2014) 05/05/2014
Recomanacions Glorietes CITMA 2015 05/05/2014
RECOMANACIONS SOBRE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES EN CARRETERES DE CARACTERÍSTIQUES REDUÏDES 11/07/2018
Recursos didàctics DGT per usuaris de la bicicleta 03/04/2019
Problematica de les rotondes partides (Pla03-04) 05/05/2014
Recomanacions per a la millora de la seguretat viària dels motociclistes a les carreteres de la Ctat Valenciana 22/06/2017
Jornades Cursos i Congressos de seguretat viària
Consideracions sobre la norma de protecció de motociclistes a la Ctat Vcna - 2010
Seguretat viària en zona urbana - 2010
La seguridad vial en época de crisis (VI congrés seguretat viària) – 2013 05/05/2014
Plans i programes
Programa de Seguretat Viària 2013-2014
Programa de Seguretat Viària 2015-2016
Programa de Seguretat Viària 2018-2019
PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIÀRIA
Llibre blanc sobre protecció de persones usuàries de bicicleta a la Comunitat Valenciana 12/09/2017