Actuacions per comarques - El Baix Segura

Descripció de la obra Descàrrega Actualitzat
Exp. 1185: Millora de la seguretat viària de la C-3321. Tram Benijófar - Torrevieja    
Descripció general de les obres Descripció general de les obres 11/01/2006
Planta general de les obres, tram: A-37 - Rotonda Montesinos Planta general (1) 11/01/2006
Planta general de les obres, tram: R. Montesinos - R. Torrebrisa Planta general (2) 11/01/2006
Planta general de les obres, tram: R. Torrebrisa - Núcleo Urbano Planta general (3) 11/01/2006
Exp. 1448: Ronda de Rafal    
Descripció general Descripció general 11/01/2006
Pla general tram final Pla general tram final 11/01/2006
Exp. 1534: Connexió de la Ronda d'Orihuela amb la A-7    
Pla de situació Pla de situació 11/01/2006
Planta conjunt Planta conjunt 11/01/2006
Planta general Planta general 11/01/2006
Seccions tipus Seccions tipus 11/01/2006
Exp. 1613: Via Parc. Carretera N-332 Tram: Torrevieja - Pilar de la Horadada    
Descripció general Descripció general 11/01/2006
Pla de situació Pla de situació 11/01/2006
Planta conjunt (1) Planta conjunt (1) 11/01/2006
Planta conjunt (2) Planta conjunt (2) 11/01/2006
Planta conjunt (3) Planta conjunt (3) 11/01/2006
Planta conjunt (4) Planta conjunt (4) 11/01/2006
Seccions tipus Seccions tipus 11/01/2006
Fotos 1 a 10 Fotos 1 a 10 11/01/2006
Fotos 11 a 17 Fotos 11 a 17 11/01/2006
Exp. 1680: Eix del Segura. Tram Orihuela - Almoradí    
Descripció general Descripció general 11/01/2006
Planta general (1) Planta general (1) 11/01/2006
Planta general (2) Planta general (2) 11/01/2006
Planta general (3) Planta general (3) 11/01/2006
Seccions tipus (1) Seccions tipus (1) 11/01/2006
Seccions tipus (2) Seccions tipus (2) 11/01/2006
Seccions tipus (3) Seccions tipus (3) 11/01/2006
Exp. 1691: Supressió del pas a nivell en la carretera CV-919 Redován-La Campaneta (Alacant)    
Descripció general Descripció general 11/01/2006
Pla de situació Pla de situació 11/01/2006
Emplaçament Emplaçament 11/01/2006
Planta general Planta general 11/01/2006
Seccions tipus Seccions tipus 11/01/2006
Pont sobre el ferrocarril Pont sobre el ferrocarril 11/01/2006
Exp. 1694: San Miguel de Salinas. Ronda sud-oest    
Descripció general Descripció general 11/01/2006
Pla director Pla director 11/01/2006
Planta general (1) Planta general (1) 11/01/2006
Planta general (2) Planta general (2) 11/01/2006
Planta general (3) Planta general (3) 11/01/2006
Planta general (4) Planta general (4) 11/01/2006
Seccions tipus Seccions tipus 11/01/2006
Exp. 1741:  Millora de la seguretat viària N-332 del pk62 al pk64, Torrevieja    
Rotonda Torrevieja Nord Rotonda Torrevieja Nord 11/01/2006
Rotonda"La Mata". Inici i final d'obres Rotonda La Mata. Inici i final d'obres 11/01/2006
Rotonda"La Mata". Detalls Rotonda La Mata. Detalls 11/01/2006
Rotoada"La Mata". Desenvolupament d'estructura Rotonda La Mata. Desenvolupament d'estructura 11/01/2006
Exp. 1833: Via Parc Alacant tram Lo Morant-Avda. Universitat    
Descripció general Descripción general 06/06/2008
Pla de situació Plano de situación 06/06/2008
Planta general (1) Planta general (1) 06/06/2008
Planta general (2) Secciones tipo 06/06/2008
Seccions tipus Secciones tipo 06/06/2008
Exp. 2040: Condicionament i millora de la carretera CV-935    
Descripció general Descripció general 18/01/2007
Situació Situació 18/01/2007
Seccions tipus Seccions tipus 18/01/2007
Pavimentació planta Pavimentació planta 18/01/2007
Exp. 2053: Alacant. Duplicació de la variant de Torrevieja    
Descripció general Descripción general 20/10/2010
Situació Descripción general 20/10/2010
Seccions tipus Descripción general 20/10/2010
Planta fotogràfica Descripción general 20/10/2010
Planta cartogràfica Descripción general 20/10/2010