Visualització de contingut web

Àrees d'interés

Ofereixen el resultat de cerques realitzades pel personal tècnic de la Secció de Documentació, tenint en compte les necessitats d'informació i les matèries competència de la conselleria, la qual cosa permet obtindre de forma ràpida informació pertinent sense haver de realitzar cap cerca.
 
  • Aeroports: aeroports, control aeri, transport aeri, línies aèries, avions…
  • Ports i Costes: ports, ports esportius, litoral, regeneració de platges...
  • Medi ambient: medi ambient, impacte ambiental, política de medi ambient, protecció del medi ambient…
  • Recursos Hidràulics: aigua, ordenació hidràulica, sanejament, tècniques hidràuliques, col·lectors, hidrologia...
  • Igualtat: perspectiva de gènere, igualtat home-dona, condició de la dona…