L'aeroport de Castelló licita la campanya de captació d'una nova ruta nacional per als pròxims tres anys

12/01/2021

- La ruta ha d'oferir en els tres anys, almenys, 32.000 places i enllaçar amb una d'aquestes destinacions: Andalusia, Galícia, Castella i Lleó i Astúries
- Arcadi España destaca que l'impuls d'una nova connexió nacional busca diversificar el trànsit comercial i generar noves oportunitatsLa societat pública Aerocas ha tret a licitació pública la contractació de la primera campanya de posicionament de l'aeroport de Castelló en el mercat turístic nacional, que té per objecte la captació d'una ruta domèstica per a les pròximes tres anualitats.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha explicat que la iniciativa respon "a l'aposta per diversificar el trànsit comercial de l'aeroport de Castelló i per generar noves oportunitats de desenvolupament, tenint en compte que les previsions apunten al fet que la recuperació dels sectors aeri i turístic, després de la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19, estarà vinculada als mercats domèstics".

En aquest sentit, Arcadi España ha insistit que la licitació d'aquesta campanya de captació d'una nova ruta nacional ha sigut consensuada amb l'empresariat turístic de Castelló.

L'objecte de la convocatòria és la programació, la promoció, la distribució i la prestació efectiva d'una connexió entre l'aeroport de Castelló i una de les destinacions següents: Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Astúries.

La companyia aèria que siga adjudicatària haurà de desenvolupar una campanya de promoció i màrqueting de l'aeroport de Castelló i l'entorn d'aquest, a fi de fomentar el trànsit de passatgers i l'arribada de turistes al territori.

En l'elecció d'aquests mercats s'ha tingut en consideració el potencial que tenen com a emissors de turistes a Castelló. Entre altres qüestions, en la baremació de les propostes, es valoraran els aeroports de connexió amb el de Castelló en funció del volum de trànsit, la possibilitat d'establir altres interconnexions, base d'aerolínies, situació geogràfica, població de la seua zona d'influència o el turisme emissor del seu entorn a la província de Castelló.

En el cas d'Andalusia, l'aeroport més valorat és el de Sevilla, seguit del de Màlaga. A Galícia, els més puntuats són els de Santiago i la Corunya. A Castella i Lleó, el més valorat és el de Valladolid, mentre que a Astúries hi ha un únic aeroport.

La nova ruta funcionarà durant tres anualitats en temporada estival (entre la darreria de març i la d'octubre). En el conjunt del període haurà d'operar un mínim de 80 setmanes i oferir, almenys, 32.000 places.

En la primera anualitat (del juny de 2021 al 30 de març de 2022) s'hauran de programar un mínim de 20 setmanes i dues freqüències setmanals i garantir, almenys, 8.000 places.

En la segona anualitat (de l'1 d'abril de 2022 al 30 de març de 2023), la ruta operarà com a mínim 30 setmanes amb dues freqüències setmanals i oferirà, almenys, 12.000 places.

En la tercera anualitat (de l'1 d'abril de 2023 al 30 d'octubre de 2023 o 30 de març de 2024, si resultara així de la proposta) s'hauran de programar com a mínim 30 setmanes i dues freqüències setmanals i garantir, almenys, 12.000 seients.

El pressupost base de licitació per als tres anys es fixa en 800.000 euros (sense IVA). Atés el model de les anteriors campanyes de posicionament en els mercats internacionals, el pressupost s'estructura en una part fixa (440.000 euros) i una altra variable (un màxim de 360.000 euros), en funció del nombre de passatgers.

Arxius relacionats