Ferrocarrils de la Generalitat va tancar l'exercici 2019 amb un increment del 7,78 % d'ingressos i del 4,10 % en el balanç de viatgers respecte a 2018

30/06/2020
Ferrocarrils de la Generalitat va tancar l"exercici 2019 amb un increment del 7,78 % d"ingressos i del 4,10 % en el balanç de viatgers respecte a 2018

- En la reunió del Consell d'Administració s'han formulat els comptes de l'any passat, que van preveure 39 milions d'euros d'inversió i un grau d'execució del 100 %
- En aquesta mateixa sessió s'ha acordat prorrogar la vigència dels abonaments temporals mensuals, o anuals, de Gent Major o Mobilitat afectats per la crisi sanitàriaLa reunió del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidida pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha formulat els comptes anuals de l'entitat, corresponents a l'exercici 2019, així com l'Informe de gestió i l'Informe de compliment d'obligacions de caràcter financer.

Aquesta sessió és la primera que té lloc després de la declaració de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19.

Segons les dades presentades, l'exercici s'ha tancat consolidant les dades que s'han obtingut en els últims exercicis. Els ingressos operatius han ascendit a 76,26 milions d'euros, que suposen un increment del 7,78 % respecte a 2018.

L'increment d'ingressos és conseqüència del resultat que s'ha obtingut en el balanç de desplaçaments registrat per FGV que, amb més de 81,5 milions de persones usuàries acumulades, augmenta un 4,10 % el resultat respecte a l'exercici anterior. Dels més de 81,5 milions de persones usuàries comptabilitzades, més de 12 milions en corresponen al TRAM d'Alacant i els més de 69,4 milions restants, a Metrovalencia.

Des de 2016, l'empresa pública de transport ha experimentat un increment en el balanç de persones usuàries de l'11,59 %, en passar dels 73,06 milions registrats aquell any als 81,53 de l'exercici passat.

En relació amb les despeses d'explotació, l'empresa pública ha tancat l'exercici 2019 amb una assignació per al funcionament de 126,5 milions d'euros, que estan un 14,64 % per davall del pressupost.

En l'apartat d'inversions, l'exercici es va tancar amb 39 milions d'euros destinats a diverses actuacions a València i Alacant i amb un grau d'execució del 100 %.

Com a conseqüència d'aquests resultats, el director gerent d'FGV, Emilio Bayarri, ha explicat que el marge de cobertura operatiu d'FGV ha tornat a superar el 60 %, encara que respecte a l'exercici anterior disminueix un 1,30 %. En Metrovalencia, el marge de cobertura es va situar l'any passat en un 65,68 %, mentre que en TRAM d'Alacant el resultat va ser del 43,17 %.

Pròrroga dels abonaments Gent Major o Mobilitat

En aquesta mateixa sessió del Consell d'Administració s'ha acordat prorrogar la vigència dels abonaments temporals mensuals o anuals de Gent Major o Mobilitat ?vàlids per a viatjar per la xarxa de Metrovalencia i el TRAM d'Alacant i la validesa dels quals haguera començat abans de l'inici de l'estat d'alarma, és a dir, el 14 de març de 2020? el nombre de dies en què aquesta haja coincidit amb la vigència de l'estat d'alarma decretat pel Govern.

A més, en les pròrrogues previstes en els acords subscrits amb els ajuntaments per a la promoció del transport públic entre col·lectius específics, es descomptarà, de l'import anual que s'ha d'abonar per cada títol, la part proporcional corresponent al període de temps en què la vigència dels títols haguera coincidit amb la de l'estat d'alarma decretat pel Govern.

Per a dur-ho a terme, des d'FGV se sol·licitarà autorització a l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) i a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a fer efectiva aquesta proposta.

Acord amb l'Ajuntament d'Alboraia

En aquesta mateixa sessió s'ha acordat aprovar els termes de la proposta que va presentar el Ple municipal d'Alboraia, en la sessió que tingué lloc el dia 11 de maig de 2020, respecte de la fórmula de pagament del deute existent entre el consistori i FGV per les obres de soterrament que s'han dut a terme en aquest municipi de l'Horta Nord. L'acord presentat estableix un termini de 39 anys, que permetrà fer front als més de 30 milions d'euros pendents.

Arxius relacionats