Obres públiques inicia els tràmits per a la construcció de la ronda oest de Vilamarxant de 3,2 quilòmetres

01/06/2020

- La Conselleria de Política Territorial ha tret a informació pública el projecte pressupostat en 12.482.776 euros
- Arcadi España considera que "la ronda resoldrà els problemes que genera la travessia, de seguretat viària, així com el soroll i la contaminació"La Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a informació pública el projecte bàsic així com l'estudi d'impacte ambiental i l'estudi d'integració paisatgística de la ronda oest de Vilamarxant, segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

El pressupost total de licitació de l'obra ascendeix a 12.482.776,46 euros i consistirà en la construcció una ronda per la banda oest de Vilamarxant, d'una longitud de prop de 3.200 metres.

Per al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, amb aquest projecte "es pretén millorar el nivell de servei de la CV-50 al seu pas pel municipi i resoldre, al seu torn, la problemàtica urbana que genera la travessia, de manera que es dispose d'una ronda perimetral que evite el pas del trànsit per dins del nucli urbà i solucione problemes de seguretat viària així com de soroll o contaminació".

El projecte, que ara ix a informació pública, diferencia dues zones: la primera, entre la CV-50 (sud de la població) i la CV-370, on s'ha plantejat una carretera convencional d'un carril per sentit, amb control d'accessos en les interseccions definides per rotondes. La segona zona, entre la CV-370 i la CV-50 (nord de la població), "amb un disseny més urbà, adaptat a l'elevat nombre d'accessos i habitatges disseminats de l'entorn, amb dos carrils per sentit separats per una mitjana enjardinada, i accessos directes als camins", ha descrit el conseller.

D'altra banda, les interseccions amb les principals vies (CV-50, CV-370, CV-3770, camí de la Pea) es resolen mitjançant rotondes, de manera que es facilita l'accés a la zona urbana de Vilamarxant, al polígon industrial Enchilagar del Rullo i als camins principals.

De la mateixa manera, s'ha previst l'encreuament amb el barranc de Teulada mitjançant una estructura d'una única obertura, de 45 metres de longitud, dissenyada de manera que no s'altere el règim de corrents del barranc. A més, al llarg de tot el traçat de la ronda s'ha dissenyat una plataforma reservada per a ús de bicicletes i vianants.

Solucionar problemes
Actualment, Vilamarxant està travessada de nord a sud per la carretera CV-50, de la xarxa bàsica autonòmica, i per la CV-370 d'est a oest, de la Diputació de València. La CV-50 connecta els municipis de la segona corona metropolitana de l'àrea de València. En concret, la CV-50 entra a Vilamarxant pel nord, procedent del terme de Benaguasil, i hi travessa fins a arribar al final de Cheste.

Totes dues carreteres es creuen dins del nucli urbà del municipi mitjançant una intersecció semafòrica, travessies que provoquen congestió i greus molèsties dins del nucli urbà, incrementades pel pas de vehicles pesants. Es tracta d'una situació que ocasiona problemes de seguretat viària a més d'uns altres de tipus ambiental, com ara soroll o contaminació.

El projecte està sotmés a avaluació ambiental ordinària, per la qual cosa s'ha elaborat un estudi d'impacte ambiental conforme a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en el qual es defineixen els impactes previstos i les mesures correctores que cal adoptar en el projecte. S'ha redactat també un estudi d'integració paisatgística seguint el que s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

El període d'informació pública és de 30 dies hàbils, comptats des del dia 2 de maig, i el projecte es podrà consultar en la web: : consulteu ací.