La Generalitat licita el manteniment d'instal·lacions, ascensors i escales mecàniques del TRAM d'Alacant per 4,1 milions d'euros

30/05/2020
La Generalitat licita el manteniment d"instal·lacions, ascensors i escales mecàniques del TRAM d"Alacant per 4,1 milions d"euros

- L'objectiu és que totes les dependències i mecanismes estiguen en perfectes condicions de conservació per al seu ús
- FGV posseeix en la xarxa d'Alacant un total de 22 aparells d'elevació, 8 ascensors i 14 escales mecàniquesLa Generalitat ha iniciat el procés de licitació dels contractes 'Serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions i dependències d'FGV a la província d'Alacant' i 'Serveis de manteniment i conservació d'aparells d'elevació: ascensors i escales mecàniques en la xarxa d'FGV a Alacant' per un import global de 4.185.598,12 euros, IVA inclòs.

En el primer contracte, per un valor de 3.302.107,67 euros, IVA inclòs, la finalitat és dur a terme els manteniments preventius i reparacions necessàries per a mantindre les instal·lacions i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en perfectes condicions de conservació.

Per a això, s'unificaran les tasques de cristalleria, llanterneria, ferreria, contenidors de neteja, desembossos de fosses sèptiques, lloguer de maquinària, compra de material industrial menut i de ferreteria, reparació de bombes, manteniment de la porta del lloc de comandament i barreres d'aparcament, material de senyalització viària i senyalística, que abans s'executaven per part de diferents empreses.

Ascensors i escales mecàniques

Per al segon contracte, per un valor de 883.490,45 euros, IVA inclòs, s'ha elaborat un nou plec de condicions, una vegada esgotada l'actual adjudicació, en el qual s'han inclòs les noves necessitats que amb el temps, l'experiència i les exigències de millora contínua s'han anat implementant.

El nou plec no només recull un manteniment integral dels ascensors i escales mecàniques, sinó que a més suma treballs per a prolongar la vida útil dels equips i per a la millora de les prestacions que s'ofereixen als clients.

D'aquesta manera, el nou contracte incorpora, a més del manteniment de tots els equips, la conservació en horari no comercial; la cobertura total del manteniment correctiu; el manteniment dels elements de seguretat implementats en compliment de la norma UNEEN-115-2; la modernització d'ascensors i escales mecàniques, i el compliment d'indicadors de disponibilitat i fiabilitat que garantisquen i milloren la prestació dels equips.

En l'actualitat, el TRAM d'Alacant disposa de 5 ascensors i 14 escales mecàniques per a l'ús dels seus clients, repartits per Luceros (2 i 6, respectivament); Mercado (2 i 4) i MARQ-CASTILLO (1 i 4), a més d'un ascensor a les oficines d'FGV ubicades a l'estació de La Marina, i dos ascensors als tallers del Campello.

Arxius relacionats