El Consell subscriu convenis de col·laboració amb la Universitat de València en matèria de territori, paisatge, transport i infraestructures

27/03/2020

- Els convenis garanteixen el funcionament de les càtedres Demetrio Ribes, Paisatges Valencians i Cultura Territorial Valenciana
- Autoritza dos convenis amb la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández d'Elx per a la realització d'activitats divulgativesl Ple del Consell ha aprovat, a petició de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la subscripció de tres convenis de cooperació amb la Universitat de València (UV) per al funcionament de les càtedres Demetrio Ribes, Participació Ciutadana i Paisatges Valencians i Cultura Territorial Valenciana, respectivament.

L'objectiu del conveni subscrit per al manteniment de la Càtedra Demetrio Ribes és fomentar la investigació sobre la història del transport i les seues infraestructures, per a la qual cosa es destina la quantia de 137.000 euros.

Per la seua banda, el conveni per al funcionament de la càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians permetrà fomentar el coneixement i la difusió de les característiques del paisatge valencià i la participació ciutadana, per a la posterior presa de decisions en relació amb la gestió i planificació del paisatge.

Pel que fa a la càtedra de Cultura Territorial Valenciana, el seu objecte és fomentar el coneixement i la difusió de temàtiques relacionades amb el territori valencià.
L'aportació per a les dues càtedres ascendeix a 30.000 euros.

Pràctiques formatives

D'altra banda, el Consell ha autoritzat un conveni amb la Universitat d'Alacant (UA) per a la realització, per part dels estudiants d'aquesta universitat, de pràctiques formatives en dependències de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb la finalitat de millorar la formació de l'alumnat i permetre, així, complementar els coneixements teòrics amb els pràctics per a facilitar la seua inserció en el món laboral.

L'aportació d'aquest conveni de pràctiques formatives ascendeix a 42.370 euros i s'emmarca dins del compromís de la conselleria amb el conjunt d'universitats de la Comunitat.

Activitats divulgatives

Finalment, el Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració amb les universitats d'Alacant i Miguel Hernández d'Elx, per import de 10.000 euros cadascun, per a la realització d'actes d'àmbit divulgatiu, participatiu i d'estudi sobre temàtiques relacionades amb la planificació territorial i les infraestructures.