La Generalitat crea el Grup de Mobilitat i Transport Sanitari per a donar cobertura a necessitats logístiques i trasllats

23/03/2020

- El grup operarà atenent les necessitats de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per als desplaçaments necessaris tant de material sanitari com de persones
- El conseller Arcadi España ha mostrat el seu suport al sector del transport de mercaderies, junt amb el qual s'està desenvolupant una guia de recomanacions sanitàries per a treballadors i treballadoresLa Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat crea el Grup de Mobilitat i Transport Sanitari (MITS) amb l'objectiu de donar cobertura a les necessitats logístiques i de trasllats sorgides en aquesta crisi sanitària.

El Grup facilitarà els desplaçaments necessaris tant de material sanitari com de persones a les tres províncies de la Comunitat, mitjançant taxis, autobusos i/o camions, ateses les necessitats de les autoritats sanitàries i en col·laboració amb les empreses i els autònoms del sector.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat la importància d'aquest grup, ja que permetrà "coordinar de manera efectiva i segura tots els desplaçaments necessaris en aquesta situació de crisi sanitària, i donar cobertura al Sistema Sanitari Valencià i actuar amb tota la rapidesa i efectivitat possibles".

El Grup de Mobilitat i Transport Sanitari (MITS) està format pel conseller Arcadi España, junt amb alts càrrecs en matèria de mobilitat i transport i professionals, i al qual se sumaran, quan siga necessari, professionals i experts d'àmbits i matèries diferents. Es reuniran dues vegades al dia per a coordinar els mitjans necessaris.

Suport al sector del transport

Aquest matí el conseller Arcadi España ha mantingut una reunió telemàtica amb els presidents de les associacions de transportistes FVET, ACTM i FETRAMA, als quals ha traslladat que l'equip de la Conselleria treballa, en contacte amb el Ministeri de Transports, per a garantir el compliment de la normativa per part de les àrees de servei amb la finalitat de garantir que els transportistes puguen cobrir les seues necessitats i fer el seu treball diari correctament.

El conseller, Arcadi España, ha aprofitat la reunió per a "traslladar al sector un missatge d'ànim, solidaritat i reconeixement per l'esforç que realitza tot el sector, un sector estratègic ara i sempre, però especialment en aquests moments de crisi sanitària en els quals està treballant sense descans per a garantir el subministrament i la continuïtat de l'economia".

Guies de recomanacions sanitàries

Així mateix, el conseller ha anunciat que els membres de la Conselleria de Política Territorial junt amb els de la de Sanitat Universal, i amb la col·laboració del mateix sector, han elaborat una guia de recomanacions que han de seguir els treballadors de transport de mercaderies, amb l'objectiu de garantir la seua seguretat enfront del COVID-19, com ara mesures de protecció individual, reforç de la neteja dels vehicles, o l'augment, especialment, de la precaució en la recollida, la manipulació o el lliurament de mercaderies.

Igualment la Conselleria ha elaborat guies de recomanacions sanitàries per al sector de l'obra pública i el transport regular de viatgers per carretera, en les quals recomanen seguir pautes, com ara la creació d'un grup de treball específic en cada empresa per a vetlar pel compliment de les recomanacions i informar-ne tota la plantilla. Igualment s'ha de seguir una higiene de mans freqüent, mantindre sempre la distància de seguretat i davant de qualsevol símptoma per COVID-19, seguir el protocol ja establit.

Arxius relacionats