Ferrocarrils de la Generalitat ajorna el procés d'oferta d'ocupació pública

20/03/2020

- També s'ajorna la constitució de borses de treball temporal i les actuacions com ara inscripcions, etcètera, que començarien el 23 de març
- El procés de selecció conjunt de 2019, 2018 i 2017 és de 136 llocs de treballFerrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha ajornat l'oferta d'ocupació pública corresponent a 2019 per a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, que comprén 106 places, a conseqüència de l'emergència sanitària.

Així mateix, ha ajornat la constitució de borses de treball temporal i totes aquelles actuacions que hi anaven a dur a terme a partir del 23 de març, com ara inscripcions, etcètera.

En l'oferta s'inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l'aplicació de la Llei 7/2018 de seguretat ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servei nocturn de Metrovalencia.

A l'oferta corresponent a 2019 cal sumar les 15 places de 2018 i les 15 de 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt en 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant.

FGV ha reservat un mínim exigit per llei d'un 7 % per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que preveu el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d'aplicació en les ofertes d'ocupació pública i les convocatòries d'aquestes, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l'empresa.

Places previstes

Les 106 places previstes són les següents: 21 agents d'estació per a València; 27 maquinistes de tramvia i 33 maquinistes de metro per a València; 8 maquinistes a Alacant; 8 oficials o oficiales per als tallers de València; un oficial o oficiala de línia de tramvia a València; un o una cap d'estació operador d'atenció al viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un o una agent de la Unitat de Supervisió i Intervenció per a Alacant, i un o una cap d'instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Pel que fa a l'oferta de 2018, la relació de llocs de treball que s'han de cobrir és la següent: 4 oficials o oficiales per als tallers Machado; 3 oficials o oficiales per als tallers de València Sud; 3 maquinistes de depòsit a tallers Machado; 2 maquinistes als tallers El Campello; 2 oficials o oficiales zelador/a de línia electrificada, i un oficial o oficiala de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; un o una maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials o oficiales per als tallers Machado; 2 oficials o oficiales per als tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea, i un factor de circulació a Creueta.