La Generalitat recomana a taxis i VTC seguir mesures preventives d'informació i neteja enfront del COVID-19

20/03/2020
La Generalitat recomana a taxis i VTC seguir mesures preventives d"informació i neteja enfront del COVID-19

- La freqüència de neteja i desinfecció mínima s'ha d'establir en acabar els torns de treball amb especial atenció en les superfícies on hi ha més contacte
-En la mesura que siga possible, la Generalitat recomana rebre el pagament del servei a través de mitjans telemàtics per a evitar el pagament en efectiuLa Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha informat el col·lectiu de professionals del taxi i les VTC sobre les mesures preventives que cal seguir per a mitigar els efectes del COVID-19.

Les mesures establides estan orientades a seguir les recomanacions sanitàries generals; oferir informació i recomanacions per a evitar el contagi al client, que, a més, ha de romandre visible en l'interior de taxis i VTC, i reforçar i intensificar els protocols de neteja.

De manera individual, la Generalitat insta a adoptar mesures d'higiene freqüent de mans, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn, i a utilitzar mocadors d'usar i tirar. En cas que es presenten símptomes respiratoris, es recomana evitar el contacte pròxim, mantenint una distància d'un metre aproximadament amb clients o altres persones.

Protocol de neteja
A més de la higiene personal, es recomana intensificar els protocols de neteja en l'interior del vehicle, que s'han de realitzar amb guants d'usar i tirar, amb especial atenció en les superfícies de risc de l'interior del vehicle com ara cinturons de seguretat, reposabraços, manetes d'obertura de portes, o mecanismes de tancament i obertura de finestretes.

Per a fer la neteja i desinfecció, es recomana l'ús d'aigua i detergent, complementat per l'ús de solucions acabades de preparar d'hipoclorit sòdic. Amb caràcter general, la freqüència de neteja i desinfecció mínima s'ha d'establir en acabar els torns de treball (com a mínim cada 24 hores).

Interior dels vehicles

El COVID-19 és un virus respiratori i, per tant, qualsevol mesura que incremente la ventilació i la freqüència de les renovacions de l'aire interior del vehicle és d'un alt valor preventiu. Ja que els filtres dels climatitzadors dels turismes no estan dissenyats per a retindre o filtrar virus, la Conselleria destaca que una de les millors mesures preventives possibles és operar el vehicle sense climatitzador, amb les finestres totalment o parcialment obertes.

Igualment, es recomana disposar en l'interior del vehicle, o l'àrea del conductor, d'un xicotet repositori de material de protecció, principalment de guants i mascareta.

En la mesura que siga possible, la Generalitat recomana rebre el pagament del servei a través de mitjans telemàtics per a evitar el pagament en efectiu i mantindre una distància prudencial amb el client evitant sempre el contacte directe.

Arxius relacionats