El Consell convoca la IV edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere

09/01/2020

- Estan organitzats per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Aquests guardons reconeixen les accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en el paisatge i en la mobilitat, així com afavorir-ne la divulgacióEl Consell ha convocat la quarta edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere, segons publica aquest dijous el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

Aquests guardons estan organitzats per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i reconeixen les mesures i iniciatives encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels edificis i entorns dels barris, pobles i ciutats.

Així, els premis van dirigits a ajuntaments, institucions, organitzacions, ONG, associacions, col·lectius, comunitat universitària, persones divulgadores i professionals dels mitjans de comunicació que hagen desenvolupat o divulgat accions a favor de la integració de la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en el paisatge i en la mobilitat.

En aquest sentit, es podran presentar, sempre que incloguen la perspectiva de gènere, plans de mobilitat; disseny d'habitatges; projectes cartogràfics, i concursos d'idees per a regeneració urbana o paisatgística. Així com iniciatives per a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques; recuperació de la memòria de les dones en l'entorn; guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà; activitats reivindicatives de l'espai públic; projectes i iniciatives per a garantir el dret de les dones a la seguretat en l'espai públic, etc.

Aquests premis s'emmarquen en les accions del Consell per a transversalitzar les polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes, ja que la perspectiva de gènere és una via d'aproximació a l'hora d'abordar d'una manera més integradora el disseny de les polítiques públiques en matèria d'urbanisme, mobilitat, paisatge, habitatge i arquitectura, i proporciona noves eines d'interpretació de la realitat i noves estratègies d'intervenció.

Així mateix, la Conselleria de Política Territorial i la d'Habitatge estimen que és necessari aportar coneixement i instruments, presentar experiències innovadores que ajuden a formular estratègies de disseny per a regenerar els espais i donar-los un caire més amable, acollidor i amb més qualitat de vida.

Respecte d'això, les dues conselleries consideren que el context actual obri una gran oportunitat per a reformular la relació amb el territori i la ciutat, tant als edificis com els espais de transició entre l'àmbit privat i el públic, els espais urbans i el paisatge.

De la mateixa manera, també fa falta introduir les noves necessitats de mobilitat, que hauran de preveure la sostenibilitat i l'atenció a la diversitat, així com l'ús diferent que de l'espai públic i privat fan els homes i les dones, les necessitats de les activitats reproductives i la seua visibilitat en els espais públics.

Tant la legislació estatal com l'autonòmica recullen el deure de les administracions públiques de tindre en compte la perspectiva de gènere per al disseny de la ciutat, de les polítiques urbanes i del planejament urbanístic.

Igualment es preveu l'adopció de mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats d'acord amb el gènere, a fi de suprimir els usos i els costums basats en la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i homes contràries al principi d'igualtat.

Aquests principis estan recollits en la Nova Agenda Urbana de l'ONU sobre l'habitatge i el desenvolupament urbà sostenible, que reorienta la manera com es planifiquen, es dissenyen, es financen, es desenvolupen, s'administren i es gestionen les ciutats i els assentaments humans i que l'Agenda Urbana Valenciana, en procés d'elaboració, també preveu.

Amb l'objectiu de facilitar eines per a aplicar la perspectiva de gènere a l'àmbit urbà, es va elaborar el SET per a incorporar la perspectiva de gènere en el procés urbà:

consulteu ací

D'altra banda, la modificació de la LOTUP incorpora l'enfocament de gènere en matèria d'urbanisme i ordenació del territori per a fer efectiu el principi d'igualtat d'homes i dones.