Els usuaris del TRAM d'Alacant valoren amb 8,52 punts el servei del metropolità, la millor valoració de la història

07/12/2019
Els usuaris del TRAM d"Alacant valoren amb 8,52 punts el servei del metropolità, la millor valoració de la història

- El perfil majoritari del client és dona, de 37,1 anys, amb estudis mitjans i treball assalariat
- Els aspectes millor valorats són la seguretat en el trajecte, l'accessibilitat al tren i la senyalitzacióEls clients han atorgat una valoració de 8,52 punts sobre 10 al servei global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la xarxa del TRAM d'Alacant, d'acord amb els resultats de l'Índex de Satisfacció del Client (ISC) 2019, fet al setembre, després d'efectuar 1.524 entrevistes entre els viatgers majors de 15 anys de les quatre línies de tramvia, la del tren-TRAM i la del tren dièsel amb un marge d'error de +2,51 % i un interval de confiança del 95,5 %.

Aquest és el millor resultat quant a satisfacció de la història del TRAM d'Alacant des que en 2006 s'iniciara la realització d'aquest tipus d'enquestes als seus clients, en les quals sempre s'han aconseguit els 8 punts com a mínim.

Hi han pogut influir les obres que s'han fet en l'últim any, com la finalització del túnel de Serra Grossa, que ha millorat de manera notable les freqüències i la puntualitat dels tramvies, i la posada en marxa de la nova línia 5 (Porta del Mar - Plaza La Corunya), que ha duplicat les connexions entre Alacant i Sant Joan.

El percentatge d'usuaris que es considera satisfet amb el servei que es presta és del 95,1 %, mentre que aquells que el qualifiquen de normal representen el 3,9 %. Tan sols l'1 % se sent insatisfet amb el seu funcionament.

La valoració per línies assenyala que la línia 4 (Luceros-Plaza La Corunya), amb 8,81, se situa al capdavant de trajectes millor valorats. Després trobem la línia 3 (Luceros - El Campello) amb 8,52; la línia 1 (Luceros-Benidorm) amb 8,50; la línia 5 (Porta del Mar - Plaza La Corunya) també amb 8,50; la línia 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) amb 8,45, i, finalment, la línia 9 (Benidorm-Dénia) amb 8,14 punts de valoració, en què es produeix el desplaçament amb autobús entre Calp i Dénia a causa de les obres de modernització de la línia. Les enquestes en aquesta línia s'han produït majoritàriament entre Benidorm i Calp, per estar tancat el servei ferroviari des de Calp fins a Dénia, trajecte que es fa actualment amb autobús.

El TRAM d'Alacant va registrar durant el passat any un total d'11.054.418 de viatgers, la qual cosa suposa un increment del 5,22 % i significa 548.781 viatgers més, a banda de continuar amb l'increment de viatgers dels últims exercicis.

Els resultats obtinguts també poden ser conseqüència de mesures com la no-pujada de tarifes en els últims anys o la celebració del Dia sense Cotxe amb servei gratuït, a què se sumen els ja tradicionals serveis addicionals de Fogueres o del Castell de l'Olla.

El que més i menys agrada als viatgers

D'entre les 19 variables valorades pels viatgers en l'enquesta de l'ISC, relacionades amb el servei que presta FGV a Alacant, la seua àrea metropolitana i les Marines, una sobrepassa els 9 punts, dotze sobrepassen els 8 punts i set superen els 7 punts de qualificació.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients són la seguretat en el trajecte (9,04); l'accessibilitat al tren (8,98); la senyalització (8,89); l'accessibilitat a l'estació (8,85), i l'amabilitat/atenció dels empleats (8,70).

Entre els factors menys valorats destaquen la massificació (6,62); la freqüència de pas (7,06); la seguretat i presència de guardes de seguretat (7,18); el preu (7,65) i la informació i servei que rep l'usuari pels mitjans digitals (7,72). Tot i que són les variables que indiquen menor acceptació, totes aquestes, excepte la massificació, registren valors superiors als set punts, és a dir, un notable com a mínim.

Com és el viatger del TRAM d'Alacant

Segons l'informe d'enguany, el nombre de dones que utilitzen els serveis del TRAM d'Alacant suposa el 65,7 % del total de viatgers davant del 34,3 % dels homes. Quant a l'edat, la mitjana se situa al voltant dels 37,1 anys, amb la població d'entre 30 i 49 anys com a segment més significatiu, amb el 28,7 %. El percentatge d'edat s'eleva en la línia 2 fins al 41,6 % en el tram entre 20 i 29 anys a causa de l'ús per part dels universitaris.

El 55,5 % dels usuaris del TRAM d'Alacant ha fet estudis secundaris, un 30 % posseeix formació universitària i un 14,5 % ha efectuat estudis bàsics.

El nivell socioeconòmic majoritari és el mitjà, amb el 56,8 % dels viatgers, seguit del mitjà-baix, amb el 16,9 %; l'alt, amb el 12,9 %; el mitjà-alt, amb el 12,2 %, i el baix, amb l'1,2 %.

Pel que fa a l'ocupació, un 51 % dels clients del TRAM d'Alacant són treballadors per compte d'altri; el 28,7 % són estudiants; el 10,9 % és jubilat o pensionista; el 3,9 % es troba en situació de desocupació laboral; el 2,9 % es declara mestressa de casa, i el 2,6 % són empresaris autònoms.