El Consell acorda l'elaboració i la tramitació de l'Agenda Urbana Valenciana

18/10/2019

- La Generalitat se suma a la recomanació de les Nacions Unides que insta els territoris a l'elaboració de la seua pròpia agenda urbana
- Es tracta d'un instrument orientat a la sostenibilitat urbana en les seues tres accepcions: econòmica, ambiental i socialEl Consell ha acordat iniciar el procés d'elaboració i tramitació de l'Agenda Urbana Valenciana i ha designat la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge com a departament encarregat de la seua coordinació i tramitació.

La Generalitat té com a objectiu prioritari de les seues polítiques territorials l'elaboració i l'aprovació d'una agenda urbana valenciana orientada a la sostenibilitat urbana en les seues tres accepcions: econòmica, ambiental i social.

Amb aquesta iniciativa conjunta de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el Consell se suma a la recomanació de les Nacions Unides que insta els territoris, els estats, les regions i les ciutats a l'elaboració de la seua pròpia agenda urbana des de les característiques de cada àmbit territorial, d'acord amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU, que té entre els seus objectius la consecució de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Així, ja està en marxa una agenda urbana europea, recentment s'ha aprovat l'Agenda Urbana Espanyola i algunes comunitats autònomes estan en procés d'elaborar les seues pròpies.

En aquest context, la Comunitat Valenciana és un territori fortament urbanitzat amb més del 80 % de la seua població que viu en municipis de més de 10.000 habitants, 30 punts per damunt de la mitjana mundial, i amb unes característiques específiques com el fort pes de les ciutats mitjanes en l'estructura poblacional, molt per damunt d'Espanya i la Unió Europea, que són clau per a la millora de la cohesió social i l'equilibri territorial.

Sis grans blocs temàtics transversals

Per a l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana es proposen sis grans blocs temàtics amb un marcat component transversal i que inclouen els grans problemes i oportunitats en relació amb el futur de les ciutats de la Comunitat Valenciana, que es podran modificar en el procés de participació pública.

D'aquesta manera es proposa un bloc sobre economia urbana, que fa referència als districtes urbans d'innovació i atracció de talent, el turisme intel·ligent i sostenible, les noves tecnologies i els sectors disruptius, la creativitat i la indústria cultural, l'economia col·laborativa i la responsabilitat corporativa.

En "Territori i ciutat" s'analitza una nova relació entre els diferents sistemes d'assentaments urbans, l'impuls a les ciutats mitjanes i equilibri territorial, a la connectivitat ecològica i territorial, als riscos naturals i induïts, incloent-hi el canvi climàtic, i als models urbans i territorials sostenibles.

"Governança urbana" inclou els continguts sobre la transició digital i l'agilitació i la simplificació administrativa, els governs en xarxa, els nous instruments financers, la participació ciutadana i la transparència administrativa.

Així mateix, en el bloc sobre qualitat urbana i salut tracta la resiliència i el metabolisme urbà, la sobirania alimentària, la qualitat de l'aire, de l'aigua i l'emissió de residus, l'energia distribuïda i les xarxes intel·ligents, les zones verdes i espais lliures i els ecosistemes urbans.

"Dret a la ciutat" abasta les polítiques inclusives, el dret a l'habitatge, la millora de barris, el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la igualtat de gènere.

Finalment, en el bloc "Ciutat connectada" es tracta el transport públic sostenible, les ciutats intel·ligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la descarbonització del transport.

Full de ruta

L'Agenda Urbana Valenciana està concebuda com un instrument útil, rigorós i participatiu que determine un full de ruta cap al futur de les ciutats de la Comunitat perquè aconseguisquen la resiliència necessària i puguen adaptar-se als grans reptes de futur, i garantir-ne la sostenibilitat.

Una vegada aprovada, l'Agenda Urbana Valenciana podrà servir de guia per al conjunt de polítiques urbanes a la Comunitat Valenciana a través de plans, projectes o canvis normatius que resulten necessaris per a aconseguir els objectius que es proposen.

Procés de participació

Per tant, el Govern Valencià considera que aquest document ha de ser fruit d'un consens generalitzat i ha de reflectir les opinions i les aportacions de tots els actors socials que tenen la ciutat com a àmbit de les seues decisions.

Per a aconseguir la màxima legitimitat, l'Agenda Urbana Valenciana se sotmetrà a un ampli procés de participació que consistirà en la presentació del seu procés d'elaboració, i la creació d'un òrgan de participació i representació política en què estiguen majoritàriament representats la Generalitat i els municipis de la Comunitat Valenciana, així com un registre públic d'adhesions a l'Agenda Urbana Valenciana.

A més s'organitzaran jornades de participació per a cada un dels blocs temàtics; hi haurà una presentació pública i una exposició pública. Després de la incorporació del procés de participació pública i redacció del document final, el Consell aprovarà l'Agenda Urbana Valenciana per Acord i es donarà compte a Les Corts del seu contingut i abast.

Arxius relacionats