La Generalitat fa treballs d'auscultació de via i desviaments en la xarxa del TRAM d'Alacant

17/08/2019

- Les dades s'incorporen a un sistema d'informació georeferenciada que permetrà conéixer al detall l'estat i els índexs de qualitat
- L'empresa pública està fent treballs de consultoria topogràfica ferroviària, alçament de la via i instal·lacionsLa Generalitat està fent treballs de consultoria topogràfica ferroviària, alçament de via i instal·lacions de la xarxa del TRAM d'Alacant per a disposar, una vegada completats, d'un sistema d'informació georeferenciat (SIG).

Aquesta actuació permet, igual que s'ha fet en la xarxa de Metrovalencia, que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) dispose d'un control complet de les condicions dels més de 100 quilòmetres de via d'Alacant, amb l'objectiu de planificar de manera més eficient les intervencions de reparació i manteniment segons l'estat de la xarxa.

El pressupost d'aquestes actuacions que, per primera vegada, es fan en la xarxa d'FGV a Alacant ascendeix a 781.146,61 euros, IVA inclòs. El termini d'execució i desenvolupament és de quatre anys amb una possible pròrroga d'un any més.

Els treballs de revisió es duran a terme fora de l'horari comercial del TRAM d'Alacant per tal de no alterar la circulació prevista.

Treballs previstos

L'auscultació geomètrica es realitza mitjançant un carro Krabb, un equip de mesurament encarrilat en la via, que la recorre íntegrament i obté de manera automàtica els paràmetres geomètrics, a part de representar de forma gràfica i georeferenciada totes les dades obtingudes, com ara anivellament, alineació, ample de via, garsaments…

A més, s'hi han inclòs auscultacions dinàmiques per a obtindre els paràmetres de confort, així com mesurar altres indicadors que no afecten la seguretat però sí la comoditat com ara sorolls i vibracions, desgastos i ondulacions en el carril.

Aquestes dades són analitzades des d'una plataforma o sistema de gestió i anàlisi ferroviària (SIGAF), que permet identificar de manera gràfica i sobre el tram identificat l'estat i els índexs de qualitat de la via. En cas d'obtindre valors fora de tolerància (segons els nivells que defineix la norma UNE-EN 13848-5), permet planificar i prioritzar les actuacions oportunes, fer-ne el seguiment i comprovar-ne la realització.

De manera paral·lela, i gràcies a la planificació, se'n beneficien la resta de les infraestructures de la xarxa, com ara la línia aèria i el material mòbil, ja que es prolonga la seua vida útil, i es redueixen els desgastos, sorolls, vibracions i el consum d'energia.

La realització d'aquests treballs és conseqüència de l'aplicació, per part d'FGV, de nous criteris de tolerància de paràmetres de vies ferroviàries que prenen com a referència la norma AENOR UNE-EN 13848-5. Aquests indicadors estan en consonància amb els nivells que s'empren en altres explotacions espanyoles com ara TMB, Metro Málaga, Euskotren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i unificats en ATUC (Associació d'Empreses de Transport Urbà Col·lectiu, que inclou autobusos, tramvies i metros).

Arxius relacionats