demografia

Eurostat - The UE in the world

Editions: 2015-2016, 2018, 2020-

Institut Nacional d'Estadística - Xifres de població i Censos demogràfics

Conté dades de la població resident a Espanya, informació de llars, projeccions de població i censos de població i habitatges.

Institut Nacional d'Estadística - Anàlisis socials

Indicadors relatius a aspectes de la realitat social, així com recerca d'hàbits, pautes de consum i actituds en les llars segons els diferents aspectes del medi ambient.

Institut Nacional d'Estadística - Condicions de vida

Enquestes de nivell de vida, destinació de les despeses de consum, pressupostos familiars, centres socials i estudi dels productes TIC en les llars espanyoles.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Document en PDF a partir de l'any 2008, que recull indicadors poblacionals d'economia, treball i societat referents als ciutadans de la CV comparant-los amb la resta de la població.

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Fitxes municipals

Taules i gràfics que representen l'evolució de la població dels municipis de la CV des del 2003 fins al 2014.