Visualització de contingut web

Taxes - Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Activitats nàutiques

Generació del model 046 via Internet

  • 9753 - Taxa per accés a les titulacions per al govern de motos náutiques
  • 9757 - Taxa per autorització d'activitats deportives aquàtiques
  • 9768 - Taxa per accés a les titulacions per al govern d'embarcacions de recreació
  • 9845 - Taxa per accés a les titulacions d'activitats subaquàtiques

 

Transports

Generació del model 046 via Internet

  • 9820 - Taxa d'ordenació del transport per carretera

 

General

Generació del model 046 via internet

  • 9833 - Taxa per serveis administratius

 

 

Pagament telemàtic genéric