Index of /auto/planes-accion-territorial/PATIVEL_val

[ICO]Name

[DIR]01 Memòria informativa/
[DIR]02 Plànols d'informació/
[DIR]03 Memòria justificativa/
[DIR]04 Memòria de sostenibilitat econòmica/
[DIR]05 Plànols d'ordenació/
[DIR]06 Estudi de paisatge/
[DIR]07 Avaluació ambiental i territorial estratègica/
[DIR]08 Pla de participació pública/
[DIR]09 Normativa/
[DIR]10 Proposta de traçat de la via del litoral/
[DIR]11 Catàleg de platges/
 Anàlisi de les al·legacions al Catàleg de Platges.pdf
 Anàlisi de les al·legacions i informes realitzats al PATIVEL.pdf
 Decret 58-2018, de 4 de maig, pel qual s'aprova el PATIVEL i el Catàleg de platges de la Comunitat Valenciana.pdf